AKTIV REVISION yder rådgivning for mindre og mellemstore virksomheder

AKTIV REVISION Silkeborg arbejder med regnskab, revision og administration i øjenhøjde. Vi tilbyder at betjene Dig med en seriøs uafhængig rådgivning uanset størrelsen af Din virksomhed.

Kontakt os
Løn

Revision og Regnskab

Vi assisterer med udarbejdelse af regnskaber for alle typer virksomheder og udfører revision i selskaber og foreninger herunder andelsboligforeninger.

Bogholderi

Bogføring, moms og løn

Vi tilbyder at bogføre virksomhedens bilag og kan sørge for, at varetage den samlede regnskabs-funktion, herunder løn og moms. Vi bruger også online bogføringsprogrammer, hvor der kan skabes en arbejdsdeling mellem kunden og os.

Moms

Rådgivning

Vi rådgiver om et bredt spekter af fagområder, herunder skat, moms, budgetopfølgning, valg af virksomhedsform og skattemodel. Vi tilbyder at fungere som iværksætterens sparringspartner. Kontakt os for en snak om Dine behov.

Aktiv Revision udfører rådgivning, revision og regnskabsmæssig assistance i tæt samarbejde med vore kunder og assisterer med regnskabsmæssige opgaver for såvel selskaber, personligt drevne virksomheder og foreninger m.m.

Vi har en trofast kundekreds med kunder fordelt over hele landet i både privat og offentlig regi, herunder aktieselskaber/ anpartsselskaber og med virksomheder fra mange brancher. Derfor har vi stor erfaring og et effektivt netværk, der kommer den enkelte kunde til gode.

Vi tilbyder at klare en betydelig del af det administrative besvær - herunder løn, bogholderi og moms. I dag er vi 11 medarbejdere, heraf 2 indehavere og registrerede revisorer Torben Bach Nielsen og Finn Hønholt Christensen.

Aktiv Revisions krav til kvalitetssikring betyder, at alle vores rutiner er nøje beskrevet og gennemtestet. Det sikrer en god service, ensartethed i vores ydelser samt kompetent medarbejderviden.